Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht. TAL-Office verklaart dat wij voldoen aan deze regelgeving. Onze organisatie gaat bewust en vertrouwelijk met alle gegevens om.

TAL-Office

TAL-Office is gevestigd op de Justitiahof 10, 1363 ST ALMERE (Poort).

GEGEVENS INFORMATIE AANVRAAG

Wanneer u een aanvraag bij ons plaats is het noodzakelijk om een aantal gegevens te registreren. Wij vragen alleen die gegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw aanvraag.

U kunt de volgende aanvragen doen:

 • Contact Formulier
 • Informatie aanvraag Webdesign
 • Infomratie aanvraag Consulting
 • Informatie aanvraag Office Support
 • Informatie aanvraag Brand Protection

Dit zijn:

Het Contact Formulier vraagt om de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam *
 • Voornaam of Initialen *
 • Achternaam *
 • Straat + nr
 • Postcode + Plaats
 • Telefoon
 • Website link
 • Email *

De velden met een * zijn verplicht, anders kunnen wij uw vraag niet in behandeling nemen

Daarnaast wordt er gevraagd over welk segment de vraag gaat en wat de vraag is.

Het Contact Formulier vraagt om de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam *
 • Voornaam of Initialen *
 • Achternaam *
 • Straat + nr
 • Postcode + Plaats
 • Telefoon
 • Website link
 • Email *

De velden met een * zijn verplicht, anders kunnen wij uw vraag niet in behandeling nemen

Daarnaast worden er een paar vragen gesteld om uw vraag goed te kunnen beantwoorden.

GEGEVENS VOOR BESTELLING EN FACTURATIE

De gegevens voor bestelling en facturatie vinden NIET plaats via website, webshop enzovoort. De benodigde gegevens worden per email gevraagd. Dit zijn naast de al ontvangen en bovengenoemde gegevens de volgende gegevens:

 • BTW nummer
 • Kvk nummer

Bestelgegevens *

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Plaats
 • Kontaktgegevens

Factuurgegevens *

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Plaats
 • Kontaktgegevens

* Wanneer deze afwijkend zijn van de eerder gegevens bij informatie aanvraag.

 

GEGEVENS VOOR BETALING

De betaling vindt via facturatie plaats. Deze gegevens worden alleen gebruikt als bewijs van betaling. Uw bank gegevens worden verder niet verwerkt.

BEWAARTIJD VAN UW GEGEVENS

Vaak hebben wij een duurzame relatie met de klant. Voor elke klant maken wij een dossier aan, zodat er een historie aan gegevens wordt opgebouwd. Dit is in het voordeel van de klant. We kunnen, eventueel, een probleem snel herleiden of juist een aanvulling op een eerder verzoek snel uitvoeren. Voor ons is dit overzichtelijk, waardoor wij de klant goed te woord kunnen staan. Zolang de relatie klant bij ons is, blijven deze gegevens in ons bezit. Na beëindigen van onze relatie worden de gegevens nog 3 jaar bewaard voor mogelijk ondersteuning.

In verband met de fiscale bewaarplicht bewaren wij de financiële gegevens 7 jaar. 

WORDEN UW GEGEVENS AAN ANDERE PARTIJEN DOORGEGEVEN

Nee, uw gegevens worden niet voor andere doeleinden doorgegeven

MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES

Ja, zoals de meeste sites c.q. shops maken wij ook gebruik van cookies en wel voor onze website optimalisatie.

Website optimalisatie

Wij maken gebruik van Google analytics. Oftewel het analyseren van gegevens over onze website. Hier kunnen wij onze website mee verbeteren. Ook kunnen wij bepaalde artikelen meer of minder aandacht geven maar ook een pagina optimaliseren.

ZIJN DE KLANT GEGEVENS BEVEILIGD C.Q. BESCHERMD

Ja, de benodigde gegevens zijn beschermd, doordat gebruikt van een beveiligde database.

HEEFT DE KLANT RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING EN HET MEENEMEN VAN EIGEN GEGEVENS

De klant heeft altijd het recht zijn gegeven in te zien en te wijzigen. 

Bij bestelling worden de adres gegevens bijgewerkt. Deze zijn niet direct in te zien door de klant. Indien gewenst mag de klant hiervoor langskomen.

Belangrijk

Betaalgegevens, zoals bank en rekeningnummer worden niet door ons geregistreerd. 

KLANT HEEFT TOESTEMMING GEGEVEN VOOR BIJVOORBEELD DE MAANDMAIL. KUN JE DEZE TOESTEMMING INTREKKEN.

Ja, de klant kan altijd aangeven om geen email meer te ontvangen. Dit kan op 2 manieren:

Email
De klant kan een email versturen naar: info@tal-office.nl met verzoek tot Uitschrijving.

Vanuit mailing
Wanneer de klant een email per mailing van ons ontvangt, staat onder deze email dat je je kunt uitschrijven.

KAN DE KLANT EEN KLACHT INDIENEN

Ja, de klant kan altijd een klacht indienen.

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk uw klacht aan de afdeling klantencontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantencontact zullen deze klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid deze op te lossen.

Onze gegevens:

TAL Office

Jan Hanlostraat 18

1363 SB ALMERE

Telefoon: 036 – 8 444 666

Email: info@tal-office.nl

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.